Välkommen till LISALIs FÖRSKOLOR!

Lisali Ekonomisk Förening driver idag 4 förskolor i Uppsala och med en 5e på väg.

Fyra av dessa fem förskolor drevs tidigare som föräldrakooperativ, som Lisali fått förtroendet att ta över och fortsätta driva i den anda som medarbetare, barn och familjer känner igen sig i. Utöver dessa överlåtande processer har vi även erfarenhet av att stötta föräldrakooperativ i mer konsultativa ärenden gällande såväl skoljuridik som systematiskt kvalitetsarbete. Behöver ni hjälp eller råd i dessa frågor så tveka inte att höra av er!


Vi är en liten idéburen organisation, med idén om att erbjuda världens bästa barnomsorg på små enheter där kontakten mellan personal, barn och föräldrar är varm och nära och där alla känner att de har möjlighet att påverka, där beslutsvägarna är korta, där pedagogiska frågor och driftsfrågor sköts av proffs, nämligen de som befinner sig i verksamheten dagligen.

Här nedan kan du läsa mer om oss och om våra olika förskolor!

Lisali Ekonomisk Förening består av tre medlemmar; Linda Otterborn, Linda Amaro Corpas och Sara Viita Solid, alla utbildade förskollärare och med stark förankring i förskolans värld. Linda O verkar som rektor och skolchef på Bytorgets förskola och Linda AC som rektor och skolchef för Sagoskogen, Röda Stugan och Småfolkets förskolor.  Sara verkar som bitr rektor samt administrativ och ekonomisk skolchef för alla fyra enheter. 


Vi tror på närhet till arbetslaget, närhet till föräldrar och närhet till barnet. Vi vill vara den lilla förskolan med det varma klimatet där trygghet, arbetsglädje, lek och lärande är en bas för stora och små. För oss är samverkan med barnens föräldrar av högsta prioritet.

Föreningens syfte är att tillsammans med personalen skapa förutsättningar för en bra barnomsorg. Föreningen har inget vinstintresse utan pengarna går direkt tillbaka till verksamheten.


Vi tror på småskalighet och på att all kommunal ersättning skall komma barnen till gagn inte hamna i privat ägande. Vi vill vara en liten idéburen organisation, med idén om att erbjuda världens bästa barnomsorg på små enheter där kontakten mellan personal, barn och föräldrar är varm och nära och där alla känner att de har möjlighet att påverka, där beslutsvägarna är korta, där pedagogiska frågor och driftsfrågor sköts av proffs, nämligen de som befinner sig i verksamheten dagligen.


Det är också viktigt för oss med en gemensam barnsyn och ett gemensamt värdegrundarbete mellan enheterna. Alla anställda ska känna igen sig i hela vår verksamhet och alla föräldrar ska känna samma trygghet inför att lämna sina barn på någon av våra förskolor: Sagoskogens Förskola i Stenhagen, Röda stugans förskola i Berthåga, Småfolkets förskola i Norby och Bytorgets Förskola i Näs Focksta.


Här nedan kan ni klicka er vidare till våra respektive förskolor.


SAGOSKOGENS förskola

 i Stenhagen. 


www.sagoskogen.nu


På Sagoskogens förskola arbetar vi temainriktat med sagor, drama och lek som metod. Med vår alldeles egen sagoskog på gården och naturen inpå knuten finns alla möjligheter att ge sig ut på äventyr. 


Här arbetar 6 förskollärare och barnskötare tillsammans med 27 barn indelade i åldershomogena undervisningsgrupper. I köket finns Matilda, vår egna kokerska som lagar all mat från grunden av ekologiska råvaror.


RÖDA STUGANS FÖRSKOLA

i Berthåga.


www.rodastugan.org

 

På Röda Stugans förskola arbetar 5 förskollärare och barnskötare med ca 22 barn. Vi arbetar tematiskt med sagor och lek som pedagogisk metod.

I vårt arbete tror vi på lärande i lek och möten med olika individer. Därför intresserar vi oss mycket för barnens egna lek och dess innehåll. I leken kan vad som helst hända och dess egen magi har en särställning i att fånga barnens intresse. Därför pågår just nu ett utvecklingsprojekt kring lekresponsiv undervisning där just leken ligger till grund för hur vi planerar undervisningen och utformar våra lärmiljöer på förskolan.

SMÅFOLKETS

FÖRSKOLA

i NORBY

 

www.smafolket.org


Småfolkets förskola - Naturligtvis


Hos oss arbetar 5 förskollärare och barnskötare med ca 25 barn. Vi arbetar tematiskt med sagor och lek som pedagogisk metod.


Undervisningen bedrivs i hög utsträckning utomhus med hänsyn tagen till väder, vind och barnens personliga förutsättningar.

I vårt arbete tror vi på lärande i lek och möten med olika individer. Därför intresserar vi oss mycket för barnens egna lek och dess innehåll. I leken kan vad som helst hända och dess egen magi har en särställning i att fånga barnens intresse.BYTORGETS FÖRSKOLA

i Näs focksta

 

www.bytorgetsforskola.se


På Bytorget arbetar vi tematiskt med sagor, drama och lek som pedagogisk metod.

I vårt arbete tror vi på lärande i möten med olika individer. Därför använder vi oss utav levande karaktärer i vårt arbete med barnen. I leken kan vad som helst hända och vi får ofta följa med på spännande äventyr med karaktärerna från årets tema.


Här arbetar 10 förskollärare och barnskötare med 45 barn som är indelade i åldershomogena undervisningsgrupper. I köket finns Martina som lagar all mat från grunden av ekologiska råvaror.

TITTUTS förskola

 i FLOGSTA. 


www.tittut.nu


Tittut är en liten Reggio Emilia-inspirerad förskola i hjärtat av Flogsta i Uppsala.


Här får barnen utvecklas genom fantasifulla lekar och kreativt skapande.

Här arbetar 2 förskollärare och 2 barnskötare med ca 20 barn. Förskolan drevs tidigare som ett föräldrakooperativ men i april 2024 påbörjades processen med  att överlåta förskolan i LiSaLis regi och därmed är alla föräldrainsatser borta.


Det är med stor glädje och ödmjukhet vi ser fram emot att tillsammans med det relativt nya arbetslaget få vårda och förvalta förskolans långa tradition av undervisning med nära koppling till Reggio Emilia-pedagogiken.

Detta innebär förutom en tillökning för oss även en nystart för Tittut, den lilla men självklara förskolan i hjärtat av Flogsta.Galleri